Bestuursleden:  Khadija Boudiba (voorzitter), Annick Hellemans (secretaris),  Wendy De Bontridder (penningmeester),
Katrien Mosselmans, Ilse Dereu, Johan Berckmans, Koen Bert, Marie Laure Santos en Xavier Tournet.

 

De oudervereniging van zowel de kleuterschool, de lagere als secundaire school bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

Onze belangrijkste doelen zijn:

  • ouders en kinderen vertegenwoordigen naar het schoolteam toe.
  • spreekbuis zijn voor de verwachtingen, bekommernissen, bemerkingen en ideeën van ouders en kinderen betreffende de werking van de school
  • het organiseren van verscheidene activiteitenof evenementen. De inkomsten uit deze activiteiten worden gebruikt om de verschillende afdelingen te ondersteunen in hun dagelijkse werking.

 

De oudervereniging komt maandelijks samen waarvan 2 vergaderingen per schooljaar met de directies en leerkrachten.

Wil u ook andere ouders ontmoeten en samen meningen uitwisselenover alle aspecten van het reilen en zeilen op school, een helpende hand zijn of meedenken? U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de ouderwerking!

Bent u geïnteresseerd? Heeft u nog verdere vragen ? Neem dan gerust contact op met ons, wij beantwoorden jullie vragen zo snel mogelijk. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden of via khadijaboudiba@hotmail.com