Bestuursleden: Katrien Mosselmans, Khadija Boudiba (voorzitter), Annick Hellemans (secretaris), Sébastien Goethals (penningmeester), Ilse Dereu, Wendy De Bontridder, Johan Berckmans, Pierre-Emmanuel van Hoorebeke.

De oudervereniging heeft tot doel een schakel te zijn tussen de school en de ouders.
Elke ouder kan zich bij aanvang van een nieuw schooljaar kosteloos bij de oudervereniging aansluiten en samen met andere gemotiveerde ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking proberen een brug te bouwen tussen school en gezin.
Regelmatig nodigt het bestuur, dat instaat voor de dagelijkse werking, alle leden van de oudervereniging uit op een vergadering, tijdens dewelke verschillende algemene onderwerpen besproken kunnen worden. Hoe meer mensen hun ideeën inbrengen, hoe kleuriger het resultaat. Iedere stem heeft evenveel gewicht.
De oudervereniging organiseert jaarlijks verscheidene activiteiten. De inkomsten uit deze activiteiten worden gebruikt om de verschillende afdelingen te ondersteunen in hun dagelijkse werking.
 
Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden of via khadijaboudiba@hotmail.com

Klik hier voor het verslag van de vergadering van 20 oktober 2016

Klik hier voor het verslag van de vergadering van 19 januari 2017